O relacjach między religią a państwem

Zapraszamy na debaty:


1) 07.11.2007 Europa i Islam - szanse i wyzwania

2) 28.11.2007 Ziemia Obiecana - Judaizm między Izraelem a Europą

3) 12.03.2008 Laicyzm w Europie - model Francji

4) 16.04.2008 Kościół narodowy - Prawosławie w Europie

5) 14.05.2008 In God we trust - Neofundamentalizm w USA?Austriackie Forum Kultury w Warszawie działające przy ambasadzie Austrii oraz Katedra im. Erazma z Rotterdamu Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na cykl dyskusji panelowych dotyczących roli religii w państwie noszących wspólny tytuł "Państwo Boże".

Zmiany globalne (terroryzm, neo-fundamentalizm, migracje) stawiają przed Europą jako kontynentem i strukturą polityczną (Unia Europejska, Rada Europy, OBWE) wyzwania, takie jak podstawy współistnienia kultur, narodów a w szczególności ludzi w Europie.

Środowiska religijne nadal odgrywają znaczącą rolę w Europie, stanowiąc wsparcie dla swych członków, poszukujących odpowiedzi na pytania o sens życia, tu na ziemi oraz tego przyszłego.

Pokojowe zrastanie się Europy w coraz większym stopniu określane jest przez relacje z tradycjami religijnymi i kulturami, które dzięki migracji (Islam) i przez rozpad Bloku Wschodniego (Kościół Prawosławny w Rumunii, Bułgarii, na Bałkanach Zachodnich i na Ukrainie) przenikają z peryferii Europy i stają się dlań kwestiami kluczowymi.