Plan debat

1. "Europa i Islam" - Szanse i wyzwania
Środa, 07. 11. 2007
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
sala 316, III piętro
(szczegóły)2. „Ziemia obiecana” - Judaizm między Izraelem a Europą
Środa, 28. 11. 2007
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
sala 256, II piętro
(szczegóły)3. „Laicyzm w Europie” - Model Francji
Środa, 12. 03. 2008
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
sala 316, III piętro
godzina 18:00
(szczegóły)4. „Kościół narodowy” - Prawosławie w Europie
Środa, 16. 04. 2008
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
sala 316, III piętro
godzina 18:005. „W Bogu pokładamy nadzieję” - Neofundamentalizm w USA?
Środa, 14. 05. 2008
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
sala 316, III piętro
godzina 18:00

6. Na zakończenie odbędzie się Konferencja
„Współistnieć w Europie”
czerwiec 2008
stara Biblioteka Uniwersytetu WarszawskiegoSerdecznie zapraszamy!

Brak komentarzy: