12.03 „Laicyzm w Europie” – model Francji


Laicyzacja jest niezwykle ważnym zjawiskiem, któremu poświęcamy jedno ze spotkań dotyczących roli religii i wyznań w państwie. Z jednej strony wiąże się z działaniami zmierzającymi do wyeliminowania wpływu religii, z drugiej przejawia się słabnięciem więzi religijnych wśród wyznawców, a zwłaszcza spadkiem uczestnictwa w praktykach religijnych, a nawet zanikaniem norm etycznych i obyczajowych wypracowanych i głoszonych przez religie.

Jakie są źródła laicyzacji w Europie? Jaki przebieg ma ten proces we Francji? Czy to nieuchronna i naturalna kolej rzeczy? Czy stanowi następny etap w modernizacji? Jakie niesie zagrożenia i wyzwania?

(zdjęcia z debaty)

WPROWADZENIE:


Jean Baubérot, profesor Historii I Socjologii Laicyzmu w Ecole Pratique des Hautes Etudes na paryskiej Sorbonie.
Po wielu latach kierowania Katedrą Historii i Socjologii Protestantyzmu (1978-1990), założył Katedrę Historii i Socjologii Laicyzmu (1991). Jest współautorem Międzynarodowej deklaracji na temat laicyzmu (Déclaration internationale sur la laïcité), która została podpisana przez 250 akademików z 30 krajów. Autor licznych publikacji poświęconych socjologii religii i laicyzmu, m. in.: La laïcité quel héritage? De 1789 à nos jours (Laicyzacja – jakie dziedzictwo? Od 1789 roku do naszych dni), Histoire du protestantisme (Historia protestantyzmu), L'intégrisme républicain contre la laïcité (Integryzm republikański przeciwko laicyzacji), Histoire de la laïcité en France (Historia laicyzacji we Francji).

PANELIŚCI:

Anna Blumsztajn - socjolog edukacji, pracuje w Fundacji Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Tomasz Rowiński - doktorant w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW (Historia Idei), wiceprezes Zarządu fundacji Europa Nadziei, związany z Warsztatami Analiz Socjologicznych, publicysta katolickiego tygodnika „Idziemy”, pracuje w Centrum Myśli Jana Pawła II.

Dr Tadeusz Szawiel - Instytut Socjologii UW, Zakład Metodologii Badań Socjologicznych, prezes Zarządu fundacji "Instytutu Badań nad Podstawami Demokracji", członek redakcji "Civitas".Dyskusję prowadzą:
Walter-Maria Stojan - dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie oraz
Wojciech Przybylski - asystent naukowy w Katedrze im. Erazma z Rotterdamu UW.Serdecznie zapraszamy

Środa, 12.03.2008

godz. 18.00

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
sala 316 (III piętro)


Debata organizowana przy współpracy z Ambasadą Francji i Instytutem Francuskim


Brak komentarzy: