Kościół narodowy - Prawosławie w Europie

O tym, dlaczego Prawosławie funkcjonuje na peryferiach myślenia o religiach XXI wieku? Co do zaproponowania w kwestii relacji Państwo – Kościół ma Cerkiew? Jak silne są jej wpływy na politykę państw z większością prawosławną? Jaką rolę w debacie politycznej rozpoczętego stulecia będą mieli Prawosławni? A także o doświadczeniach spotkania z kulturą Prawosławia w Polsce...


Dyskutować będą:

O. Konstantin Tsvetomirov Tsankov z Seminarium Teologicznego “St John of Rila” w Sofii. Teolog, duchowny, wykładowca. Absolwent Wyższej Akademii Teologicznej im. Świętego Klemensa Ochrydzkiego. Wykłada od czterech lat. Ma 32 lata.


Ks. Henryk Paprocki - doktor teologii Instytutu Św. Sergiusza w Paryżu, duchowny prawosławny, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, Prawosławnego Seminarium Duchownego i Akademii Teatralnej w Warszawie
Wojciech Konończuk - Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa

Katarzyna Winiarska – Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach

oraz publiczność. Zapraszamy!


Środa, dn. 16.04.2008, godz. 18.00

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66

3. piętro, sala 316Brak komentarzy: